Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - únor 2023

V únoru se konala dvě jednání Rady městské části.

Na zasedání dne 2. 2. 2023 rada:

  • Schválila podání žádosti o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP. MČ zažádala o prostředky na rekonstrukci a modernizaci interiérů (mj.4. patro, školní klub) a exteriérů (školní hřiště) MZŠ; dále na dokončení cyklostezky Ježovická a navazují cyklostezky kolem Újezdského rybníka, aby došlo ke kompletní mu propojení cyklotras na Koloděje a Běchovice.
  • Schválila nabídku a návrh smlouvy o dílo se společností Konfiga s.r.o. na zpracování projektové dokumentace a dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na realizaci záměru cyklotrasy u rybníka v Dubinské ulici.
  • Schválila financování nákladů na projekt Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. V rámci tohoto projektu bude požádáno o dotaci na nákup elektro vozu pro naši sociální službu.
  • Vzala na vědomí návrh výsledků hodnocení žádostí Programových dotací pro rok 2023 Dotační komisí a schválila přidělení/nepřidělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům. MČ tak opět podpoří aktivity místních spolků a sportovních klubů celkovou částkou500 tis. Kč.

Další zasedání proběhlo 21. 2. a rada městské části:

  • Schválila harmonogram veřejnosprávních kontrol MZŠ a mateřských škol a složení kontrolních skupin.
  • Souhlasila se zapojením Masarykovy základní školy do projektu „Škola pro budoucnost IV“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Z programu bude hrazen školní asistent v MZŠ, speciální pedagog, psycholog, další vzdělávání pracovníků. Cílem je podpořit činnost MZŠ a zkvalitnit vzdělávání.
  • Souhlasila se žádostí VAMOS 66, z. s. o pronájem multifunkčního sportoviště na pořádání hudebního festivalu dne 17. 6. 2023. Spolu s pořadateli se těšíme na pořádný rockový nářez.
  • Schválila darovací smlouvu se společností Silvershot s.r.o. na kulturní akce MČ.

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz