Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - říjen 2021

Jako každý měsíc vám předkládám informace, co projednala Rada MČ Praha 21. V říjnu radní navýšili další prostředky na opravy chodníků v městské části. Tentokrát přišel na řadu chodník v Lišické ulici u mateřské školky Sedmikráska, náklady se předpokládají ve výši 600 tisíc Kč.

V části parku Zbyslavská se v nejbližší době začne budovat oplocení a prvky„ psího hřiště“. Ježkův park, který je na rohu ulic Vlkanovská a Klešická, také projde proměnou. Radní schválili pro tento park pořízení mobiliáře s poznávacími prvky, co v parku roste, abychom nejen dětem rozšířili obzory.

Vzhledem k tomu, že příští rok skončí platnost našeho strategického plánu, radní schválili smlouvu o dílo s firmou TheSign, s.r.o. na jeho aktualizaci. Mateřské školky musely být v období pandemie covid-19 zavřeny a vznikla jim tak ztráta z příjmů plateb od rodičů. MŠ Sedmikráska fungovala i během tohoto období pro děti integrovaného záchranného systému. Rada proto schválila dokrytí této ztráty ve výši 132 tisíc Kč.

Radní opět, jako v předchozích letech, chválili finanční příspěvek pro všechny čtyři mateřské školky a družinu základní školy v celkové výši205 tisíc Kč na pořízení didaktických pomůcek a hraček jako vánoční dárky. MŠ Rohožník byla v tomto roce úspěšná a získala dotaci od MHMP na revitalizaci školní zahrady, konkrétně na vybudování „Vodní kaskády“ a „Tvořivé hromady“ ve výši 250 tisíc Kč. Nicméně náklady na realizaci těchto projektů jsou vyšší, a proto požádala radu o pomoc s dofinancováním těchto projektů. Radní této žádosti vyhověli a tyto projekty podpoří částkou celkem ve výši 280 tisíc Kč.

V letošním roce jsme za finanční podpory hlavního města Prahy otevřeli hřiště vedle tělocvičen na II. stupni základní školy. Příští rok v tom chceme pokračovat, a proto jsme schválili podání této žádosti znovu tak, aby hřiště mohla využívat i veřejnost v odpoledních hodinách.

Na závěr bych chtěla poděkovat za uspořádání výstavy Ovoce a zelenina v klubovém areálu zahrádkářů, na které spolupracovali paní učitelky se svými žáky z MŠ a základní školy a zahrádkáři.

Kristýna Kopecká

místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz