Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - prosinec 2022

V prosinci se rada MČ sešla dvakrát. Na jednání dne 6. 12. mimo jiné rada:

  • Schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s Pražskou energetikou, a. s.
  • Zásadně nesouhlasila s novelizací pražských stavebních předpisů, a to konkrétně s úpravou systému přepočtu požadavků na parkovací stání. Tato úprava by vedla k dalšímu nárůstu deficitu řešení parkování a odstavování vozidel v oblastech nové výstavby a zhoršení životních podmínek obyvatel a přesunu nákladů na řešení problémů s parkováním na městské části.
  • Souhlasila se zřízením Pracovní skupiny pro územní rozvoj a infrastrukturu ve správním obvodu Praha 21, která bude koordinovat spolupráci a společný postup v oblasti územního rozvoje a infrastruktury v rámci celého území správního obvodu Praha 21, které zahrnuje MČ Praha 21, MČ Praha – Běchovice, MČ Praha- Koloděje a MČ Praha – Klánovice.
  • Schválila výsledek poptávkového řízení na akci „Stavební úpravy 4.NP MZŠ Polesná – 1.etapa“ a výběr společnosti Jílek Stavby s.r.o., a výsledek poptávkového řízení na zhotovitele akce «Projekční a inženýrské činnosti – ZŠ Polesná – rekonstrukce 4.NP – 2.etapa“ a výběr společnosti KGM Trade s.r.o.
  • Schválila plán akcí MČ Praha 21 pro rok 2023.
  • Souhlasila s návrhem pravidel pro odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 21.
  • Pověřila starostu MČ Praha 21 zasláním žádosti hl.m. Praze a Magistrátu hl. m. Prahy o finanční podporu pro realizaci záměru umístění parkovacích míst podél kolejí na jižní straně nádraží v souladu se schválenou změnou ÚP „Z3423 Vytvoření parkovacích míst na jižní straně železniční zastávky“ a provedením všech potřebných kroků pro zajištění realizace uvedeného záměru, a dále zasláním žádosti hl. m. Praze a Magistrátu hl. m. Prahy o finanční podporu pro rozšíření zpracování urbanisticko-architektonicko--dopravně-krajinářské studie přednádražního prostoru Praha Klánovice i pro jižní stranu železniční zastávky v k. ú. Újezd nad Lesy.

Na svém posledním zasedání v roce 2022 dne 22. 12. rada městské části mimo běžné provozní záležitosti:

  • Souhlasila s přijetím finančních darů pro MZŠ Polesná.
  • Schválila rozpočty zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na roky 2024-2026.
  •  Projednala a schválila výsledek poptávkového řízení na akci „Rekonstrukce kabin sportovního klubu FK Újezd nad Lesy – Etapa II (interiér)“ a výběr společnosti Hobst a. s.

V novém roce se rada MČ poprvé sejde v úterý 10. 1. 2023.

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz