Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - květen 2021

Velmi dobrá zpráva je, že se z hlavního města Prahy podařilo získat dotaci ve výši 2 mil. Kč na opravy zdravotního střediska.

Pokračujeme v prodlužování smluv s lékaři ve zdravotním středisku Rohožník. Od září tak budou uzavřeny smlouvy s jednotlivými doktory. Jde o chirurgii, rentgen, oční ordinaci a  optiku. Nově budou ve zdravotním středisku poskytovat své služby logopedky Mgr. Iveta Šťastná a Mgr. Petra Kopecká, které se přesunuly ze základní školy.

Rada také schválila aktualizovaná pravidla pro odměňování ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací. Na následujícím jednání jsme podle těchto pravidel schválili odměny za ekonomickou činnost. V letošním roce jsme rozhodli navýšit participativní rozpočet, a to na celkovou částku 2 mil. Kč. Dorazilo celkem 15 návrhů, 9 z nich bylo vybráno a od poloviny června budete moct svým hlasováním začít rozhodovat, který z návrhů bude realizován.

Letošní zima se velmi podepsala na stavu našich komunikací, proto jsme museli navýšit položku na opravu silnic o 2 miliony Kč tak, abychom mohli pokračovat v dalších opravách.

Společnosti OMV Česká republika, s.r.o. končila nájemní smlouva, proto proběhla jednání o možnosti pokračování nájmu. Na základě těchto jednání byla schválena smlouva s navýšeným nájmem, a to do 31. 5. 2023. Do rozpočtu městské části tak přibude navíc o cca 100 tis. Kč ročně. V minulosti jsme od MHMP získali 3 mil. Kč na bezbariérový úřad. Na úřadě bude vybudován výtah tak, aby byly stavební úřad, živnostenský odbor i sociální odbor lépe přístupné všem občanům. Jsme těsně před vydáním stavebního povolení, a proto rada zadala zajistit výběr zhotovitele.

V nejbližších dnech by měly být na úřad dodány vyrobené kompostéry, rada proto schválila smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostérů občanům městské části. Kompostéry tak budou postupně předávány do užívání.

Při příležitosti květnových oslav jsme odhalili novou pamětní desku u úřadu v Hulické ulici. Všem, kteří se podíleli na její realizaci, děkujeme, především Evě Danielové.

Situace nám dovoluje organizovat kulturní akce, a proto doufám, že se na některé z nich budeme moct setkat.

Kristýna Kopecká, místostarostka


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz