Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Změna jména a příjmení

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Změna jména a příjmení
04. Základní informace k životní situaci

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • fyzická osoba starší 18 let 
 • u nezletilých zákonný zástupce
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu, u nezletilých dětí dle místa trvalého pobytu dítěte.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Pokud máte trvalý pobyt na území městské části Praha 21 (tj. Újezd nad Lesy, Kolodějě, Klánovice, Běchovice)je příslušný ke změně jména a příjmení ÚMČ Praha 21.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 •  platný OP
 •  rodný list žadatele nebo nezletilého, popřípadě oddací list žadatele
 •  jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 •  jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • souhhas fyzické osoby starší 15 let, jde.li o změnu jejího jména a příjmení
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • správní poplatek za změnu jména či příjmení činí 3.000,- Kč.
 • při změně příjmení po rozvodu manželství na příjmení dřívější 300,- Kč
 • povolení změny příjmení hanlivého, cizojazyčného, směšného, zkomoleného nebo výstředního 200,- Kč
 • od poplatku je osvobozena: změna jména a příjmení v případě změny pohlaví nebo změna nebo oprava jména osvojených dětí

Správní poplatky lze uhradit přímo na matrice při vyřizování své žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníkem řízení oba rodiče.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
 • vyhláška  č. 207/2001 Sb., kterou se právádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

odvolací řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Podrobnější informace Vám poskytne matrika ÚMČ Praha 21.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Případné další datazy Vám můžeme sdělit přímo na matrice ÚMČ Praha 21, odbor občansko správní.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor občansko správní
26. Kontaktní osoba
Drdlová Lenka
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. leden 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
20. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz