Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Místní poplatek ze psů

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek ze psů
04. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze psů

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek ze psů platí držitel psa obci (v Praze MČ) příslušné podle místa trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo sídla (právnická osoba). Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce. Přihlásit psa je držitel povinen u správce poplatku - úřadu příslušné městské části, přihlašovací povinnost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku, se platí jedna dvanáctina sazby poplatku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku (podat ohlášení k místnímu poplatku ze psů) do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)

2. doklad o přiznání důchodu, je-li přiznán (nižší sazba poplatku)

3. doklad o převzetí psa z útulku, je-li z útulku

4. doklad o čipu nebo tetování psa

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Ohlášení k místnímu poplatku ze psů.docx

  Ohlášení k místnímu poplatku ze psů.docx

  Poslední změna: 05. 2. 2024, 11:55:54, velikost: 24.26 KB


 • Odhlášení psa.docx

  Odhlášení psa.docx

  Poslední změna: 24. 1. 2024, 09:50:14, velikost: 23.39 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Místní poplatek ze psů je vybírán v souladu s vyhláškou HMP č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.  Sazby poplatku jsou jednoznačně stanoveny v § 2 citované vyhlášky. Pro naši městskou část platí sazby odst. 1.a)b), 2.b), 3. a 4.:

  rodinný domek

  • 300,--Kč za jednoho psa
  • 600,--Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

  je-li držitelem psa důchodce tj. poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu:

  • 200,--Kč za jednoho psa
  • 300,--Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

  sídliště, bytový dům

  • 1 500,--Kč za jednoho psa
  • 2 250,--Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

  je-li držitelem psa důchodce tj. poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu:

  • 200,--Kč za jednoho psa
  • 300,--Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

   

  Osvobození a úlevy - neplatí:

  • osoba nevidomá 
  • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravující sociální služby
  • osoba, která je držitelem ZTP nebo ZTP/P
  • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
  • chovaných k vědeckým účelům v zařízení k tomu určených
  • jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost
  • služebních sloužících policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
  • převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí

   

  Ohlašovací povinnost:

  1)  přihlásit do 15-ti dnů každého psa, bez ohledu na to, jestli poplatku podléhá či nikoli

  2)  do 15-ti dnů oznamovat veškeré změny, které mají vliv na výši poplatku

   

  Při nedodržení povinností hrozí držitelům psů následující sankce:

  1)  pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti

  2)  platební výměr a zvýšení poplatku až na trojnásobek za nedodržení platby v termínu a ve správné výši

   

  Splatnost poplatku

  Nečiní-li poplatek více než 600,--Kč ročně, je splatnost do 31.3. každého roku.

  Pokud je poplatek vyšší než 600,--Kč - j splatný ve dvou splátkách: vždy do 31.3. a 31.8. každého roku.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Od roku 2013 se složenky nerozesílají. Pro bezhotovostní platby je nutno znát desetimístný variabilní symbol, který Vám bude dle potřeby sdělen na tel. čísle 281 012 920, 281 012 917 nebo osobně na ÚMČ Praha 21 - finanční odbor, pokladna přízemí vchod A.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Portál Pražana vám ušetří cestu na úřad. Místní poplatek ze psů lze vyřídit na Portálu Pražana, který je přístupný pro fyzické osoby s trvalou adresou v naší městské části.

  Služba na Portálu Pražana zahrnuje celkem pět formulářů:

  • Ohlášení psa k místnímu poplatku ze psů na naší městské části
  • Odhlášení psa z evidence
  • Změna údajů uvedených v původnímu ohlášení
  • Zadání čipu
  • Oprava údajů o psovi

  Všechna výše uvedená podání můžete vyplnit a odeslat z pohodlí svého domova bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

  Přihlásit se do Portálu Pražana

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

  18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Finanční odbor
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. leden 2022
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  5. únor 2024
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz