Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Zvláštní užívání komunikací - stavební práce

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Zvláštní užívání komunikací - stavební práce
04. Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání komunikací řeší zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - v § 25 - zvláštní užívání. Jedná se o jakékoliv jiné užívání komunikace než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům ( umisťování reklamních zařízení, stavebních zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních stánků, pořádání sportovních, kulturních či podobných akcí), pokud by jimi byla ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nejčastěji se jedná o překop komunikace nebo chodníku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, kdo bude komunikaci užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům. Rozhodnutí je vydáváno na zhotovitele akce, případně uživatele či provozovatele zařízení.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a stanoví podmínky zvláštního užívání. Předpokladem je, že dotčený pozemek, nemovitost, komunikace nebo chodník se nachází na katastrálním území Běchovic, Klánovic, Koloděj nebo Újezda nad Lesy. Nezbytný je souhlas vlastníka dotčené komunikace a při ovlivnění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu také příslušného orgánu Policie ČR.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat písemnou žádost u příslušného silničního správního úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je nutné stanovit přesně místo, účel a dobu zvláštního užívání včetně způsobu jeho realizace. Dále je nutno uvést jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh zvláštního užívání komunikace zodpovídat, včetně telefonního spojení. U právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČO. Pokud je zvláštním užíváním vyvolána změna či potřeba nového dopravního značení je nutno dodat situaci s jeho návrhem. Další předepsané náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti. Formulář žádosti je k dispozici na odboru životního prostředí a dopravy a nebo na www.stránkách.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Správní poplatek závisí od délky trvání zvláštního užívání komunikace. Při délce trvání do 10 dnů je poplatek ve výši 100,- Kč. Při délce trvání nad 10 dnů až šest měsíců je poplatek 500,- Kč a při délce nad šest měsíců 1 000,-Kč.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů; 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitějších případů.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník, pověřený správce dotčené komunikace (většinou příslušná městská část).Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy, odbor služby dopravní policie.

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Plnění podmínek vydaného rozhodnutí povolující zvláštní užívání.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

  18. Jaké jsou související předpisy

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání ve smyslu správního řádu.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v § 42a, §42b - pokuty. Pokuta až do výše 500 000,-Kč právnické osobě a fyzické osobě.

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  odbor životního prostředí a dopravy

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  5033
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí a dopravy
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  2. květen 2019
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  2. květen 2019
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz