Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Povolení připojení na komunikaci

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Povolení připojení na komunikaci
04. Základní informace k životní situaci

Připojení sjezdu (nemovitosti) ke komunikaci řeší zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v §10 - \Připojování pozemních komunikací\''. Rozumí se tím zřízení, úprava nebo zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci.''

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Písemnou žádost podává ten, kdo připojení (nemovitosti) sjezdu ke komunikaci zřizuje.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předpokladem je, že dotčený pozemek, nemovitost se nachází na katastrálním území Běchovic, Klánovic, Koloděj nebo Újezda nad Lesy. Podmínkou je předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace a orgánu Policie ČR-dopravní inspektorát.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti - formuláře u příslušného silničního správního úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o připojení sjezdu (nemovitosti) k pozemní komunikaci je nutno předložit přehlednou situaci s šířkovým uspořádáním připojení. Připojení musí být navrženo v souladu s normami ČSN 73 6101, 73 6110 a odbočovací oblouky musí vycházet z normy ČSN 73 6102. Další náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Žádost o připojení pozemku- sjezdu na komunikaci doc.pdf

  Žádost o připojení pozemku- sjezdu na komunikaci doc.pdf

  Poslední změna: 04. 8. 2014, 16:35:49, velikost: 217.6 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice nebo na silnici I. třídy je za 1 000,- Kč.Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo místní komunikaci je za 500,- Kč.Poplatek je nutné zaplatit před vyzvednutím rozhodnutí. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Prahy 21.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů; 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitějších případů.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník dotčené komunikace a příslušný orgán Policie ČR.

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Plnění podmínek stanovených v rozhodnutí.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

  18. Jaké jsou související předpisy

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Normy ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na silničních komunikacích); ČSN 73 6101 ( Projektování silnic a dálnic); ČSN 76 6110 (Projektování místních komunikací).

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání ve smyslu správního řádu.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů; podle ust. §42a, §42b a následující (pokuty) až do výše 500 000,- Kč právnická osoba a fyzická osoba.

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  Odbor životního prostředí a dopravy

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí a dopravy
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  2. květen 2019
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  2. květen 2019
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz