Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

Kontakty:

Náplň činnosti:

Finanční výbor se řídí ustanovením zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis Zastupitelstvu; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Výbor se schází podle potřeby vyplývající z jeho úkolů a povinností. Podklady pro jednání vedoucí k usnesení jsou zasílány alespoň 7 dní předem. Usnesení je platné po schválení nadpoloviční většinou všech členů. Usnesení a zápis z jednání se vyhotovují písemně a podepisuje je zapisovatel a předseda výboru.

Za svoji činnost zodpovídá Finanční výbor Zastupitelstvu MČ.

 • Jednací řád Finančního výboru od 1.1.2013.pdf

  Jednací řád Finančního výboru od 1.1.2013.pdf

  Poslední změna: 13. 12. 2016, 14:47:30, velikost: 101.65 KB
 • Docházka:

 • Docházka Finanční výbor od 11.2022 do 3.6.2024.pdf

  Docházka Finanční výbor od 11.2022 do 3.6.2024.pdf

  Poslední změna: 07. 6. 2024, 08:38:12, velikost: 98.79 KB
 • Související témata: Úřad městské části


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Piknová Jana
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz