Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Zastupitelstvo Městské části Praha 21

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 tvoří 17 členů, kteří jsou voleni občany městské části v komunálních volbách na 4 roky. 

 

 • JŘ_ZMČ_účinný od 2024_01_01.pdf

  JŘ_ZMČ_účinný od 2024_01_01.pdf

  Poslední změna: 10. 1. 2024, 09:15:03, velikost: 158.49 KB
 • Kontakty:

  Člen zastupitelstva MČ Praha 21 má při výkonu své funkce právo

  • předkládat zastupitelstvu MČ Praha 21 návrhy na projednání,
  • vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu MČ Praha 21 a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva MČ Praha 21, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je MČ Praha 21, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ Praha 21 založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
  • požadovat od zaměstnanců MČ Praha 21 zařazených do Úřadu MČ Praha 21, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které MČ Praha 21 založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak.

  Člen zastupitelstva MČ Praha 21 je povinen se zúčastňovat zasedání zastupitelstva MČ Praha 21, popřípadě zasedání jiných orgánů MČ Praha 21, je-li jejich členem, a plnit úkoly, které pro něho z výkonu funkce v těchto orgánech vyplývají, a úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů Městské části Praha 21 a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

  Člen zastupitelstva MČ Praha 21, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti MČ Praha 21 mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu Městské části Praha 21, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování v této záležitosti, rozhoduje tento orgán MČ Praha 21.

  Související témata: Úřad městské části


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz