Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Důležitá telefonní čísla

Aktuální kontakty použitelné pro nahlášení např. dopravní nehody, havárie nebo poruchy v dodávce energií.

 

PLYN  
dodávky plynu 221 092 333
únik plynu 1239

 

 

VODA  
dodávky vody 840 111 112

 

 

EL. PROUD  
dodávky el. proudu 224 915 151

 

 

KANALIZACE  
opravy 840 111 112, 284 013 221

 

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
poruchy 244 470 800, 261 710 569

 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ 224 231 856
Volání.png

HAVÁRIE DODÁVEK VODY A KANALIZACE - Pražské vodovody a kanalizace a.s. – 840 111 112

V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

HAVÁRIE DODÁVEK PLYNU - Pražská plynárenská a.s. – 1239

V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

HAVÁRIE DODÁVEK ELEKTŘINY - PRE distribuce a.s. – 1236

V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?

Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, můžete využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé elektroinstalační firmy. 

Zkontrolujte prosím:

 • stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
 • zda máte funkční elektroměr. Máte-li k digitální elektroměr, na displeji musí být zobrazena digitální čísla
 • zda nemá stejnou poruchu i sousední byt, případně sousední objekt.

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, doporučujeme Vám kontaktovat poruchovou linku až po 20 až 30 minutách. Po této době již bude dodavatel schopen o dané poruše poskytnout více informací.

HAVÁRIE DODÁVEK TEPLA - Pražská teplárenská a.s. –  266 751 111

V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, poruch veřejných hodin - Technologie hl. m. Prahy a.s. –  800 404 060

V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • číslo stožáru veřejného osvětlení nebo hodin
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

 

STAVEBNÍ ÚŘAD MČ PRAHA 21 - KRIZOVÉ SITUACE - 777 160 026

 

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE (SEMAFORY) - THMP tel 800 404 060

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR – 150 nebo 112

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení, havárii s únikem nebezpečné látky…….), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte číslo.

V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

 

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MČ PRAHA 21

 • Miroslav Jasiowka (velitel JSDH MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy) - 737 478 960

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155 nebo 112

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • popř. můžete ještě sdělit počet postižených, případně druh zranění či popis zdravotního stavu

  

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu volejte telefonní číslo POLICIE ČR – 158 nebo 112

V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

 

MĚSTSKÁ POLICIE - 156

V hlášení je nutné uvést:

 • co, kdy a kde se stalo
 • uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Poznámky:

Případy, kdy zejména mají občané volat linku tísňového volání 156: rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení, prodej či podání alkoholických nápojů mladistvým, narušování občanského soužití, drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku, porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku, výskyt či založení "černých skládek", výskyt vraků motorových vozidel, poškozování majetku formou "graffiti" závady nebo havárie na veřejně prospěšných zařízeních (rozvody plynu, vody, elektřiny apod.)při zjištění či páchání trestné činnosti veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů.

Neslyšící občané mohou navázat spojení s COS MP dvojím způsobem: pomocí faxového přístroje, odesláním zprávy na linku 156. Na COS MP je paralelně k lince 156 připojen FAX jen pro neslyšící. Přijetí tísňového "volání" - textu je dozorčím provedeno postupným nabráním hovoru na telefonních přístrojích určených pro příjem oznámení na linku 156 a předáním na připojený FAX. V případě, že je dostatečně zjištěna identifikace volajícího (v záhlaví faxové zprávy nebo v samotném textu zprávy) dozorčí COS MP odešle zpět volajícímu krátké vyrozumění o přijetí zprávy a informuje jej o přijatých opatřeních k podanému oznámení odesláním textové zprávy SMS na speciálně upravený mobilní telefon umístěný na COS MP s telefonním číslem 724/003333 pro příjem oznámení od neslyšících. Vyrozumění odesílatele zprávy SMS je realizováno přes Internet, se zálohováním odeslaných zpráv z COS MP (pro pozdější dohledání).

Související témata: Bezpečnost


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Majerová Alena
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz