Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Aktuální informace o kvalitě vody v Říčanském potoce a v Rokytce
Aktualita

Aktuální informace o kvalitě vody v Říčanském potoce a v Rokytce

Vážení,

chtěli bychom Vás informovat o stavu kvality vody na Říčanském potoce a Rokytce. V místě požáru haly v Uhříněvsi ze dne 25.7.2021 byly dokončeny odklízecí práce a nyní bude zahájen průzkum pro zjištění rozsahu znečištění a návrh sanace.

Litožnický rybník.png

Z výsledků odebraných vzorků vody je zřejmé, že hodnoty ukazatelů kvality vody byly ještě minulý týden lehce zvýšené pouze v nádrži Lítožnice na Říčanském potoce, ale stále se zlepšují. Na Rokytce v Dolních Počernicích jsou hodnoty také trochu zvýšené zřejmě ještě částečně vlivem přítoku z Říčanského potoka od Lítožnice a dále vlivem přínosu znečištění výše z povodí (ČOV, výusti kanalizace bez čištění, apod.). Z dalších výsledků rozborů odebraných vzorků na Hádeckém potoce je zřejmé, že tok nebyl zasažen. Kvalita vody na uvedených tocích bude i nadále monitorována.

Podél Říčanského potoka a kolem nádrže Lítožnice budou odstraněny cedule k zákazu koupání, rybolovu a odběru vody. Na vodním toku Říčanského potoka a Rokytky se stále evidují některé mírně zvýšené hodnoty ukazatelů kvality vody, ale ty již mohou souviset s běžným stavem kvality vody.

Dle názoru Magistrátu hlavního města Prahy (Odbor ochrany prostředí) pominuly důvody k omezování koupání, rybolovu a k odběrům vody z Říčanského potoka a Rokytky.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Majerová Alena
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz