Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Aktualita

Újezd slaví 100 let

Sobota 14. 8. 2021 je pro Újezd výjimečné datum. V tento den si připomeneme 100 let od vzniku samostatné obce. K tomuto výročí je pro vás připravena 1. venkovní výstava, kterou můžete navštívit v parku u I. stupně Masarykovy základní školy. Výstava mapuje důležité momenty od historie až po současnost Újezda. Někteří návštěvníci mohou zavzpomínat, někteří třeba poznají Újezd zase o kousek víc. 

Velké poděkování za tuto výjimečnou výstavu patří manželům Tomaidesovým, Ing. Evě Danielové, plk. Ing. Karlu Tůmovi, Jiřímu Proseckému a Pavlíně Zemanové.

venkovní výstava.jpg

Výstava „100 let samostatné obce Újezd“ od 14.8. do odvolání v parku před I. stupněm Masarykovy ZŠ 

Cílem výstavy je seznámit nejmladší generaci a nově přistěhované spoluobčany s bohatou historií místa, které se stalo jejich trvalým bydlištěm. Během sta let prošel Újezd viditelnou proměnou – z osad Újezd, Blatov a Nová Sibřina se stala městská část Praha 21, součást hlavního města Prahy. Velký nárůst zaznamenala naše obec v počtu trvale žijících obyvatel – v roce 1921 jich zde žilo 539, podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2020 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 10 919 obyvatel. 

Systematicky jsou zpracována období od roku 1921 do konce 20. století, některá témata s přesahem do současnosti, opomenuty nezůstaly ani první zmínky o „Aujezdu“ a jeho majitelé do roku 1919. K viditelné změně došlo během sta let v zástavbě. Díky množství dochovaných starých pohlednic je možné poznávat tehdejší ulice a domy a srovnávat je se současným stavem, pokud nebyly odstraněny. Újezd žil kulturním a společenským životem, byla zde bohatá spolková činnost. Ta je mu vlastní i v současnosti, což dokazuje velké množství všestranně fungujících spolků a organizací, nabízejících své aktivity všem generacím Újezďáků, mnohé z nich mají několikaletou tradici, některé téměř stoletou. Nepostradatelní byli a jsou v Újezdě živnostníci (mnozí z nich navázali na živnost svých předků) a život bez služeb jimi všemi nabízených si už ani nelze představit. Právě díky nim máme v místě bydliště pekárnu, zlatnictví a hodinářství, knihkupectví, papírnictví, květinářství, domácí potřeby, elektro, obuv, lékárny, cukrárny, kavárny, restaurace, prodejny potravin a zdravé výživy, pneuservis, zverimexy, tiskárny, kadeřnictví, wellness, pohybová a kosmetická studia, jazykové školy, poradenské služby, řemesla všeho druhu, IT firmy, své místo mají i prodejny obchodních řetězců. Důležitou roli hrají v životě občanů praktičtí a odborní lékaři, jejichž působením zde je zajištěna zdravotní péče. Někteří z živnostníků bývají i pravidelnými sponzory újezdských obecních a spolkových aktivit. 

Rozvoj obce je plně v kompetenci a zájmu jeho vedení, jednotlivých odborů úřadu a poradních komisí. Za posledních dvacet let přibyla nová dětská hřiště, sportoviště pro kluby a veřejnost, vysázeny bylo několik alejí, v Klánovickém lese a okolí Újezda přibyly nové naučné stezky, zkvalitněno bylo autobusové a vlakové spojení, postaveny byly nové autobusové zastávky, nová budova mateřské školy (další se staví), došlo na rekonstrukci a přístavbu budov školy, dokončena byla tolik potřebná kanalizace, v dohlednu je i stavba obchvatu. V každém případě je i v budoucnu v Újezdě stále co vylepšovat a vylepšené nepřestat udržovat. O to se po celých sto let snažila a snaží zastupitelstva napříč politickým spektrem ve spolupráci se spolky, organizacemi, živnostníky a občany, jimž se stal Újezd domovem. 

Eva Danielová a Marie Tomaidesová, Újezdské muzeum, červen 2021

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Slavíková Markéta
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz