Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

Kontakty:

Náplň činnosti:

Finanční výbor se řídí ustanovením zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské částib) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis Zastupitelstvu; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Výbor se schází podle potřeby vyplývající z jeho úkolů a povinností.  Podlady pro jednání vedoucí k usnesení jsou zasílány alespoň 7 dní předem. Usnesení je platné po schválení nadpoloviční většinou všech členů. Usnesení a zápis z jednání se vyhotovují písemně a podepisuje je zapisovatel a předseda výboru.

Za svoji činnost zodpovídá Finanční výbor Zastupitelstvu MČ.

Jednací řád:

Související témata: Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Piknová Jana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz