Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Nová pravidla hospodaření na zemědělské půdě HMP
Aktualita

Nová pravidla hospodaření na zemědělské půdě HMP

Hlavní město schválilo nová pravidla pro hospodaření na své zemědělské půdě. Nová pravidla zavádějí řadu ekologických a vůči krajině šetrných opatření, která mají zlepšit ekologický i rekreační potenciál krajiny a pomoci Praze v boji proti suchu a klimatickým změnám.

„Nové podmínky pro hospodaření na pražských polích jsou postaveny na principu odpovědného přístupu ke krajině. V dnešní době klimatických změn a zásadního zhoršování kvality zemědělské půdy je důležité přijmout taková opatření, které nám pomohou v boji proti suchu a klimatickým změnám. Věřím, že tato pravidla hospodaření ocení nejen obyvatelé Prahy, ale stanou se i dobrým příkladem pro další města a obce, které se potýkají se špatným stavem naší krajiny,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Nová pravidla obsahují řadu konkrétních kroků, ty nejzásadnější spočívají v rozčlenění velkých lánů na malá pole o maximální velikosti 5 hektarů. Další podmínkou je vytváření travnatých mezí, výsadba ovocných a listnatých stromořadí, úprava osevních postupů ve prospěch vyšší pestrosti pěstovaných plodin a upřednostňování plodin, jejichž pěstování nezvyšuje půdní erozi. Podstatnou pozitivní změnou je také výrazné omezení používání pesticidů, herbicidů, minerálních hnojiv a dalších chemických látek.

„Jsme si vědomi, že tyto podmínky jsou pro budoucí pachtýře přísnější, než na jaké byli doposud zvyklí. Proto chystáme i kompenzační opatření pro budoucí pachtýře. Nebude například stanoveno minimální pachtovné a naopak město bude podporovat odbyt ekologicky vypěstovaných plodin na svých pozemcích v pražských školách,“ dodává náměstek Hlubuček.

V první fázi vypíše Praha soutěž na pronájem celkem 430 hektarů svých pozemků rozdělených do 37 bloků. Nová pravidla hospodaření město zároveň doporučuje využít i městským částem pro jim svěřené zemědělské pozemky.

Základem nových zásad hospodaření na pražských polích je hospodaření dle Zákona o ekologickém zemědělství (zákon č. 242/2000 Sb.), doplněné o další požadavky, které jdou nad rámec tohoto zákona.

Příloha:

Zásady ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zdroj : Hlavní město Praha

Trávník

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kozáková Vladimíra
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz